Naslovna     Español    English     Deutsch     Slovenski      Türkçe

 

Podrška zdravlju i novi vid lečenja

 

POSLEDNJA GENERACIJA VITAFON APARATAvitafon 5

VITAFON 5

 

Vitafon je jedinstveno tehnološko rešenje u oblasti vibroakustičke terapije. Vibroakustička terapija podrazumeva dejstvo mikrovibracija u zvučnom opsegu od 20-18000 Hz sa amplitudom do max 100 mikrona. Mikrovibracije su prisutne u svakom živom organizmu bijnom, životinjskom i ljudskom. Izvori mikrovibracija mogu biti unutrašnji (pulsna srčana aktivnost, pulsna aktivnost arterijskog krvnog suda i mišićna aktivnost) a mogu biti i spoljašnji (za biljke-vetar, za čoveka-tuširanje, masiranje, fizička aktivnost...). Znajući ove činjenice jasno je da je vibroakustička terapija usaglašena sa biomikrovibracijama i da je kao takva potpuno bezopasna za ljudski organizam.

Vibroakustička tehnologija je počela da se razvija sedamdesetih godina prošlog veka kada je njen terapijski efekat prepoznat i primenjen u lečenju dece sa mentalnim poremećajima. Danas je vibroakustička terapija široko rasprostranjena, a u nekim zemljama je i priznata kao metoda konvencionalne medicine. Najveći tehnološki problem je da se na mikrovibracionom aparatu odredi frekvenca specifična za određeno tkivo, prilagodi apmlituda, lokalizuje dejstvo na područje patologije i da se primeni odgovarajuća doza. VITAFON aparat pokriva čitav opseg vibroakustičkog delovanja, ciklično menjajući frekvencu i apmlitudu deluje na svih 220 vrsta tkiva sto ga čini najsavršenijim tehnološkim rešenjem u domenu vibroakustike.