Naslovna     Español    English     Deutsch     Slovenski      Türkçe

 
... ..
VITAFON T vitafon t
NOVO!!! VITAFON 5 !!!NOVOVITAFON 5
VITAFON 2 vitafon 2

 

 

Saznajte više | Kupovina Saznajte više | Kupovina Saznajte više | Kupovina  

Aparati poseduju evropski  sertifikat  
CE  1304 izdat od nadležnog evropskog instituta.

Aparat Vitafon IR dostupan samo za kupovinu preko interneta

 

VITAFON 5

 

NAJNOVIJE IZ VITAFONA

VITAFON 5

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE APARATA USKORO NA SAJTU.

 

VITAFON T

 

VITAFON T

 

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Napajanje - naizmenična struja   220 + 22 V
 • Frekvencija napajanje 50 Hz
 • Potrebna snaga ne veća od 8 VA
 • Napon jednosmerne struje 12,6 ± 1,3 V
 • Vreme neprekidnog rada ne preko 8 h
 • Prosečan vek trajanja preko 5 godina
 • Težina aparata 0,7 kg
 • Gabariti:
  • elektronskog bloka - 135x 63 x 35 mm
  • bloka napajanja - 80 x 50 x 90 mm;

Utvrđeni parametri:      
Broj frekventnih poddijapazona mikrovibracija - 2:

 • Niža frekvencija I poddijapazona  -   30 - 60 Hz      
 • Viša frekvencija I poddijapazona  -   1200 - 4500 H       
 • Niža frekvencija II poddijapazona  -  200 - 1000 Hz       
 • Viša frekvencija II poddijapazona  -  9000 - 18000 Hz       

Dužina trajanja jednog ciklusa promene frekvencije  - 70 120 s

Amplituda mikrovibracije membrana na najnižoj frekvenciji:

 • u režimu 1 i 3  -  2,8 - 5,4 µm
 • u režimu 2 i 4  -  6.0 - 12,3 µm

Period impulsne modulacije:  0,5 - 1,2 s.

 

 

Vitafon T je najpopularniji tip aparata. Pristupačna cena i jednostavnost u rukovanju čine ga popularnim kod  svih generacija. Aparat je težak svega 700g, tako da ga možete koristiti  u vašem domu, na putu, u  banji... Skromna veličina Vitafona T i mogućnost programiranja dužine i rezima terapije čine ga  praktičnim i sigurnim za rad.

Preuzmite knjigu V. Fjodorov "The Vitafon –Treatment and Prevention of Diseases"
potpuno besplatno!

 

 

 
 
VITAFON 2

 

VITAFON 2

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Napajanje - naizmenična struja 220 + 22V
 • Frekvencija napajanje 50 Hz
 • Potrebna snaga ne veća od 8 VA
 • Napon jednosmerne struje 12,6 ± 1,3 V
 • Vreme neprekidnog rada ne preko 8 č
 • Prosečan vek trajanja preko 5 godina
 • Dimenzije 185x195x85 mm

Utvrđeni parametri:

Vrednosti krajnjih frekventnih dijapazona promene frekvencije mikrovibracija:

 • Niža frekvencija 38+ 5 Hz;
 • Viša frekvencija 20 000 Hz;

Dužna perioda impulsne frekventne modulacije naizmeničnih radnji u MODE 3  i MODE 4  0,8-1,2 s;

Amplituda mikrovibracije membrana aplikatora na najnižoj frekvenci u zavisnosti od tipa aplikatora:

 • Vibrafona pojedinačnog 16-28 µm;
 • Vibrafona  udvojenog   10-22 µm;
  Vibrafona tipa "VIBROPLATE" 2-6 µm;

Snaga infracrvenog zračenja:

 • Minimalna, ne veća od 3.0 mVt;
 • Maksimalna, u granicama 20,0 - 40,0 mVt ;
 • Srednja dužina talasa IC zračenja u granicama
  0,95 +/- 0,4 mVt

 

Sadrzaj kompleta aparata:
Elektronski blok aparata-kućište aparata; Vibrafon tipa "Vibroplate"  (8 aplikatora), Vibrafoni udvojeni  (2x udvojeni vibrafoni), Vibrafon pojedinačni, IC emiter.

 

PREDNOSTI VITAFONA 2 U ODNOSU NA MODEL VITAFON T

Ako uporedimo parametre mikrovibracionog dejstva modela Vitafona T i Vitafona 2, uočiće se da suštinska  razlika ne postoji. Obe vrste aparata ostvaruju mikrovibracioni efekat  u zvučnom spektru a amplituda mikrovibacija na najnižoj frekvenci se kreće u rasponu od 2 µm do 28 µm. Kako su parametri mikovibracionog dejstva identični, poptuno je isti i fiziološki efekat a isti fiziološki efekti  uslovljavaju  isto indikaciono  područje.

Prednosti Vitafona 2 u odnosu na model Vitafon T ogleda se u sledećem:

 1. Parametri: energija,  telesna visina  i telesna težina , mogu se podešavati prema potrebama,  na taj način je korigovana snaga zvučnog talasa prema telesnoj masi.
 2. Model Vitafon 2  u svom sadržaju ima 13 zvučnih aplikatora , od tog broja 8 aplikatora je fiksirano u dušeku dimenzija 37x11x1 cm. Pored 13  mikrovibracionih aplikatora  u opremi vitafona 2 je sadržan i 1 ic emiter.
 3. Prednosti velikog broja aplikatora  su :
  • istovremeno se može tretirati velika površina tela  tako da je ukupno vreme terapije u toku dana kraće.
  • nije potrebno premeštati aplikatore sa jedne na drugu oblast, jer istovremeno  tretirate 4-5 oblasti, tako da su tretmani  komforniji.
  • u jednom  ciklusu  možete lečiti dva ili više zdravstvenih problema
  • poboljšanje u lečenju se  razvija za 1/3  brže nego  kod Vitafona T
 4. Vitafon 2 ima mogućnost automatskog rada , tj  aparat se automatski  aktivira i gasi. (Ova mogućnost  ima najveći značaj kod nepokretnih pacijenta. Može da se koristi u prevenciji i lečenju dekubitusa).

 

Šta dobijate kupovinom vitafona kod nas!?
Uz svaki aparat dobijate uputstvo na srpskom jeziku koje sadrži 54 šeme za lečenje.

Kupovinom Vitafona ostvarujete pravo na besplatne konsultacije sa lekarima  našeg stručnog tima. U svakoj našoj specijalizovanoj prodavnici nalazi se lekar kome možete da pokažete vašu medicinsku dokumentaciju i da porazgovarate o mogućnostima lečenja  Vitafonom za konkretan problem.