ttt

VITAFON T

24.000,00 dinOsnovne tehničke karakteristike:

 • Napajanje – naizmenična struja   220 + 22 V
 • Frekvencija napajanje 50 Hz
 • Potrebna snaga ne veća od 8 VA
 • Napon jednosmerne struje 12,6 ± 1,3 V
 • Vreme neprekidnog rada ne preko 8 h
 • Prosečan vek trajanja preko 5 godina
 • Težina aparata 0,7 kg
 • Gabariti:
  • elektronskog bloka – 135x 63 x 35 mm
  • bloka napajanja – 80 x 50 x 90 mm;

Paket sadrzi:

 • Elektricni blok uređaja
 • Adapter za naizmeničnu struju
 • Dupli vibrafon
 • Uputstvo na Engleskom.

Utvrđeni parametri:      
Broj frekventnih poddijapazona mikrovibracija – 2:

 • Niža frekvencija I poddijapazona  –   30 – 60 Hz
 • Viša frekvencija I poddijapazona  –   1200 – 4500 H
 • Niža frekvencija II poddijapazona  –  200 – 1000 Hz
 • Viša frekvencija II poddijapazona  –  9000 – 18000 Hz

Dužina trajanja jednog ciklusa promene frekvencije  – 70 120 s

Amplituda mikrovibracije membrana na najnižoj frekvenciji:

 • u režimu 1 i 3  –  2,8 – 5,4 µm
 • u režimu 2 i 4  –  6.0 – 12,3 µm

Period impulsne modulacije:  0,5 – 1,2 s.