Upotreba Vitafona u lečenju bubrežne insuficijencije