22

VITAFON 2

60.000,00 din
Osnovne tehničke karakteristike:

 • Napajanje – naizmenična struja 220 + 22V
 • Frekvencija napajanje 50 Hz
 • Potrebna snaga ne veća od 8 VA
 • Napon jednosmerne struje 12,6 ± 1,3 V
 • Vreme neprekidnog rada ne preko 8 č
 • Prosečan vek trajanja preko 5 godina
 • Dimenzije 185x195x85 mm

Sadrzaj kompleta aparata:
Elektronski blok aparata-kućište aparata; Vibrafon tipa “Vibroplate”  (8 aplikatora), Vibrafoni udvojeni  (2x udvojeni vibrafoni), Vibrafon pojedinačni, IC emiter.

Utvrđeni parametri:

Vrednosti krajnjih frekventnih dijapazona promene frekvencije mikrovibracija:

 • Niža frekvencija 38+ 5 Hz;
 • Viša frekvencija 20 000 Hz;

Dužna perioda impulsne frekventne modulacije naizmeničnih radnji u MODE 3  i MODE 4  0,8-1,2 s;

Amplituda mikrovibracije membrana aplikatora na najnižoj frekvenci u zavisnosti od tipa aplikatora:

 • Vibrafona pojedinačnog 16-28 µm;
 • Vibrafona  udvojenog   10-22 µm;
  Vibrafona tipa “VIBROPLATE” 2-6 µm;

Snaga infracrvenog zračenja:

 • Minimalna, ne veća od 3.0 mVt;
 • Maksimalna, u granicama 20,0 – 40,0 mVt ;
 • Srednja dužina talasa IC zračenja u granicama
  0,95 +/- 0,4 mVt